Home » Без рубрики » נערות ליווי

נערות ליווי

הצפייה טד לקחת את הצלפים דמיוניים עם אקדח, ג’יימס לא יכל שלא לחשוב. אם עבודת המשטרה בפועל רק היו כל כך זוהרת. בזמן שהוא היה קצין בדרגת סגן, ג’יימס ליווי בתל אביב נרשם לא יודע מה אני יכול לעזור לך לקורס של שנתיים במכון כושר מקומי,

בנייה אלה שרירי ושרירי בטן למשרות המפרכים שתבוא בעקבות קידומו. מתמודד עם רוצחים, חבטות פניהם של אתרי ליווי בריונים בבמו ידיו ולהיות בכושר זה לא פשוט מה הטוב בקבוצה שלו, היה בחלק העליון של רשימת המטלות שלו.

אם הוא ידע שהוא ליווי בתל אביב היה בסופו חזר לרחובות, שמירה על כל המטר שלו אדוות עם שרירים כלוא בתוך קופסא פח כל היום, מתחתן לא היה נראה יש לי משהו רעיון כל כך רע. אלוהים ליווי במרכז יודע הוריו הציקו לו מספיק על זה.

אתה 27, ג’יימס, זה עכשיו או לעולם לא    , אביו נהג לומר,  תראה אותי, אני נשוי שירותי ליווי במרכז לאמא שלך בגיל 19, את יודע שזה לא נכון כו הסיפור הזה סתם ואז הוא סטר ישבנה של אשתו.

 

ג’יימס התכווץ שירותי ליווי במרכז כזיכרון הבזיק במוחו. הוריו עברו למינסוטה לטפל בחווה המשפחתית לפני זה מה שיש שנה, למכור את דירתו מאחורי נערות ליווי גביתי ולנקוב בשמו אתרי ליווי של בעל הבית הקודם שלהם,

בית די גדול על פני ב -6 ודייל.

עכשיו, ישב ברכבו בחזית של חנות סופגנייה, בהקיץ היה כל מה שהוא עשה. כמו שהוא עושה עכשיו. נדתי בראשו, ג’יימס התמקד ליווי במרכז בהגה. טד. הוא נראה בשום מקום. בבהלה, הוא גישש את תפס הדלת,

משך אותו ועמד לצאת, ליווי בתל אביב כשהוא הבחין באקדח שוכב בשלווה על לוח המחוונים.ילד האידיוט בטח מנסה לדלג על ארוחה נוספת בבית, ללא הצלחה,נערות ליווי ככל הנראה. באנחת הקלה, ג’יימס שנרתיק האקדח, יצא ליווי במרכז בכל מקרה וטייל על קצת, עובד פירים שירותי במרכז מאיבריו.